Najczęściej kupowane

Promocje

Kontakt

REGULAMIN SKLEPU tylkotanietapety.pl

I Postanowienia ogólne

 1.       Właścicielem sklepu internetowego Tylko Tanie Tapety zwanego w treści niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym  , działającego pod adresem tylkotanietapety.pl jest Ewelina Czemierowska prowadząca działalność pod firmą O Rety Tapety Ewelina Czemierowska z siedzibą w Białej Podlaskiej,21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 5, NIP 537-256-21-68, Regon 06171704 .
 2.       Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż tapet, fototapet oraz akcesoriów do tapetowania, znajdujących się w ofercie Sklepu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3.       Administratorem danych osobowych jest firma O Rety Tapety Ewelina Czemierowska z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 5.
 4.       Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem 25259/2014.
 5.       Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu tylkotanietapety.pl i określa zasady zakupów towarów wskazanych w ofercie Sklepu internetowego .
 6.       Zdjęcia oferowanych w sklepie towarów  mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru . Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za różnice  w kolorystyce sprzedawanych towarów, które wynikają z indywidualnych ustawień monitora klienta.
 7.       Narzędzie „Kalkulator tapet” dostępne dla klientów Sklepu internetowego służy  pomocą podczas dokonywania zakupów  i   jest jedynie narzędziem pozwalającym na orientacyjne  wyliczenie ilości towaru niezbędnego do ułożenia na określonej powierzchni .  Wyliczona  za pomocą Kalkulatora tapet ilość rolek towaru nie jest wiążąca ani przy zamawianiu towaru ani przy realizacji zamówienia . Sklep internetowy  nie ponosi odpowiedzialność za błędne wyliczenie ilości zamówionego towaru .
 8.       Ceny w sklepie internetowym tylkotanietapety.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Cena podana przy danym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena towaru wyświetlana przy  nazwie danej pozycji towaru nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 9.       Aby korzystać ze sklepu internetowego tylkotanietapety.pl należy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz aktualną przeglądarkę internetową.
 10.   Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się produkty oferowane przez  Sklep  .
 11.   Za  „Klienta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną  i dokonującą zakupów w Sklepie .
 12.    Za „Konsumenta”   w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie  niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią  działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).   
 13.   Przez „dni robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 

II Składanie i realizacja zamówień

 1.       Aby dokonać zakupu, należy złożyć zamówienie w jednej z dostępnych form:
 •          na stronie Sklepu internetowego tylkotanietapety.pl
 •          telefonicznie  pod numerem telefonu 83 343-55-84 lub 577-477-572 pocztą elektroniczną na adres sklep@tylkotanietapety.pl

 

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line oraz pocztą elektroniczną przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 1.       Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00  wyłączając dni ustawowo wolne od pracy i soboty .
 2.       Przy zamówieniach telefonicznych Klient obowiązany jest wskazać towar który zamawia przy użyciu nomenklatury wskazanej pod adresem Sklepu internetowego  tylkotanietapety.pl,  ilość towaru ,  imię nazwisko , adres na jaki ma być wysłana przesyłka, nr telefonu ewentualnie numer poczty elektronicznej oraz informację o dokumencie sprzedaży , który klient chce otrzymać . W odpowiedzi do klienta przesyłane jest droga pocztową lub pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia , wraz z określeniem rodzaju i ilości zamówionego towaru oraz numerem rachunku bankowego na który winna być zrealizowana płatność za zamówiony towar .  
 3.       Zamówienie na towary zostaje przyjęte do wstępnej  realizacji,  jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy  to jest imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej , a także adres i telefon odbiorcy,  adres jego poczty elektronicznej oraz informację o dokumencie sprzedaży , który klient chce otrzymać .
 4.       Zamówienie jest  przyjmowane do realizacji , to jest przygotowywane i wysyłane w dni robocze w godzinach 9.00-17.00, po dokonaniu płatności za zamówiony towar.
 5.       Zamówienia złożone w dni dodatkowo i ustawowo wolne od pracy będą wstępnie realizowane poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6.       Zamówienia mogą być realizowane poza terytorium Polski po wcześniejszym uzgodnieniu warunków umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas dostawy zamówienia oraz koszty dostawy będą w takim wypadku kalkulowane indywidualnie i mogą się różnić o tych podanych na stronie sklepu. Klient jest informowany o kosztach realizacji zamówienia dostawy za granicę pocztą elektroniczną . W takim wypadku zlecenie zostanie  wdrożone do realizacji po akceptacji przez klienta wszystkich warunków umowy , kosztów dostawy towaru i po dokonaniu płatności za towar. 
 7.       W przypadku tymczasowego braku towaru w fabryce lub w magazynie Klient będzie informowany o tym fakcie i wiązanych się z tym wydłużonym czasem realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może zrezygnować z całego zamówienia bądź też zrezygnować z części zamówienia to jest  z pozycji ( towaru ) , która wydłuża czas realizacji zamówienia (jednorazowa opłata za dostawę).Na życzenie Klienta Sklep internetowy  może podzielić zamówienie na kilka partii. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki każdej partii zamówienia , a zamówienie zostanie zrealizowane po akceptacji przez klienta dodatkowych kosztów przesyłek i ich pobraniu .
 8.       Do każdej przesyłki będzie dołączony dowód zakupu w postaci paragonu imiennego lub faktury.
 9.   Czas realizacji zamówienia  wynosi od  1 do  28 dni roboczych. Podczas składania zamówienia klient będzie informowany o czasie realizacji zamówienia.
 10.   Jeżeli w zamówieniu znajduję się kilka towarów o różnym czasie realizacji zamówienia łączny czas realizacji całego zamówienia wynosić będzie tyle ile najdłuższy czas realizacji towaru objętego zamówieniem.

 

III Płatności

 1.       Płatności w sklepie internetowym tylkotanietapety.pl mogą być dokonywane w następujący sposób:
 •          Kartą płatniczą Visa, MasterCard, Maestro
 •          Przelewem bankowym
 •          Płatnością za pobraniem            
 1.       Płatności on-line obsługiwane są za pośrednictwem systemu PayU.
 2.       W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko klienta oraz numer zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy:
  Bank Pekao S.A. 06 1240 2177 1111 0010 6745 5150
 3.       W przypadku wyboru płatności za zamówiony towar Przelewem bankowym i zwłoki w zapłacie ( braku wpłaty) po upływie 3 dni roboczych od jego złożenia zamówienie zostanie wycofane z realizacji . W takim wypadku umowę sprzedaży poczytuje się za nie zawartą.

IV Dostawa

 1.       Wysyłka zamówionego towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, jak i firmy kurierskiej InPost - Inpost Paczkomaty i Inpost Kurier.
 2.       W przypadku towarów  dostępnych „od ręki” w Sklepie  internetowym tylkotanietapety.pl i złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności do godz. 16.00 w dniu roboczym zamówienie  zostanie przyjęte do realizacji w dniu złożenia zamówienia , to jest zamówiony towar zostanie  wysłany niezwłoczne tego samego dnia, a przesyłka powinna dotrzeć do klienta dnia następnego, najpóźniej 72 h od godziny wysyłki.
 3.       Doręczanie przesyłek przez kuriera odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), na  adres podany przez Klienta w zamówieniu, lub do paczkomatu wybranego przy złożeniu zamówienia.
 4.       Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 w Białej Podlaskiej przy ul. ul. Kolejowej 5.
 5.       Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu internetowego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia.
 6.       Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera  kompletność zawartości przesyłki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta lub upoważnioną do odbioru osobę  i kuriera. 

 

V Zwrot towaru

 1.       Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2.       W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres Sklepu internetowego . Zwracany towar nie może nosić śladów używania, być uszkodzony oraz musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
 3.       Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta- Konsumenta  o odstąpieniu od umowy Sklep internetowy  zwraca Klientowi - Konsumentowi  dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy   o ile Klient -  Konsument  koszty te ponosił  przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył , chyba że Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep internetowy  nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta - Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru  z powrotem lub dostarczenia przez Klienta -- Konsumenta  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4.       Sklep internetowy odmówi odbioru towaru zwróconego po upływie terminu wskazanego w Regulaminie lub towaru , który nie znajduje się w takim samym stanie jak wskazano w niniejszym Regulaminie i w jakim został wydany,

 

VI Reklamacje

 1.       Sklep internetowy jest odpowiedzialny względem Klienta , jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną .  Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 2.       Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym  objęte są gwarancją producenta. Warunki gwarancji producenta z reguły określone są w oświadczeniu gwarancyjnym na karcie załączonej do każdej rolki tapety oraz w zakresie nie unormowanym w oświadczeniu gwarancyjnym w przepisach kodeksu cywilnego. W zależności od producenta  obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.  Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy towar  został Klientowi  wydany.
 3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (dokument zakupu, oryginalne etykiety produktu, formularz reklamacyjny).O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.
 4.       Reklamowane towary należy odesłać na adres siedziby Sklepu internetowego,  to jest  O Rety Tapety  Ewelina Czemierowska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 5.  Sklep internetowy  nie przyjmuje przesyłek zawierających reklamowane towary odsyłanych za pobraniem. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego  do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz etykietę towaru jeżeli został rozpakowany .
 5.       Przed rozpoczęciem przyklejania  tapet (towaru ) Klient obowiązany jest zapoznać się z opisem towaru , jego właściwościami oraz sposobem użycia . Informacje te znajdują  się na karcie produktu dołączonej do każdej rolki tapety . Klient obowiązany jest również  sprawdzić czy tapety są tego samego rodzaju , tego samego wzoru oraz czy posiadają tą samą serię produkcyjną.
 6.       W razie stwierdzenia istnienia różnic w rodzaju lub wzorze  albo różnic w serii należy niezwłocznie złożyć reklamację lub skontaktować się ze Sklepem internetowym . W takim przypadku przyklejanie tapet jest niedopuszczalne . Jeżeli mimo stwierdzenia wady Klient zdecyduje się na użycie towaru – przyklejenie tapety  późniejsza reklamacja w zakresie tej  wady nie będzie mogła być uwzględniona  .
 7.       W przypadku fototapet przed przystąpieniem do ich położenia – przyklejenia ścianę Klient obowiązany jest  dodatkowo sprawdzić wszystkie bryty na ewentualność wad ( kolorystyka, wielkość brytów). Po przyklejeniu na ścianę fototapety z wadą reklamacje nie będą mogły być uwzględnione. 
 8.       Jeśli Klient przyklei więcej niż 3 rolki tapety ze skazą - wadą ujawnioną już na pierwszym pasku , przyjmuje się, że Klient zaakceptował jakość towaru . W takim wypadku reklamacje w zakresie tych wad nie będą mogły być uwzględnione. 
 9.       Sklep internetowy  nie ponosi ani kosztów położenia ani kosztów usunięcia tapety z widoczna wadą .
 10.   W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep internetowy niezwłoczne , nieodpłatnie dostarczy Klientowi towar  bez wad.

 

VII Postanowienia szczególne co do oferty sprzedaży towarów niepełnowartościowych .

 1.       W ofercie Sklepu internetowego znajdują się również towary – tapety niepełnowartościowe posiadające wady fizyczne w zakresie kolorystyki , wzorów , serii lub skaz i towary – tapety końcówek serii.
 2.       Towary wskazane w ust. 1 oferowane są przez Sklep internetowy ze wskazaniem występującej wady lub informacją , iż są to końcówki serii oraz , iż w przypadku wad tego rodzaju towarów nie jest możliwa ich wymiana na towar wolny od wad.   
 3.       Towary wskazane w ust. 1 są oferowane do sprzedaży i sprzedawane na warunkach wskazanych w niniejszym  Regulaminie z wyłączeniem  możliwości  reklamacji towaru co do którego wskazano Klientowi przy przyjmowaniu  zamówienia  do realizacji rodzaju występującej wady i w zakresie tej wady .  
 4.      Co do towarów niepełnowartościowych w zakresie wskazanych wad tych towarów przepisy o rękojmi i gwarancji nie mają zastosowania . Klient może skorzystać z uprawnień co do rękojmi i gwarancji oraz reklamować towar tylko w wypadku wad towar które nie zostały wskazane w ofercie Sklepu  przy przyjmowaniu  zamówienia  do realizacji .

VIII Postanowienia końcowe

 1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,poz. 93 z późn. zm) , przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2.       tylkotanietapety.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny m.in. na podstronie z potwierdzeniem Zamówienia dla wszystkich korzystających ze sklepu internetowego oretytapety.com 
 3.       tylkotanietapety.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania i usuwania towarów do oferty dostępnej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4.       Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) wszelkie zawarte na stronie www.oretytapety.com treści, a w szczególności opisy produktów, rozwiązania graficzne, fotografie i treści polityki prywatności są chronione. Naruszenia tych praw autorskich, polegające na kopiowaniu i rozpowszechnianiu jest niedozwolone.
 5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (pobierz)

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki do odbiorcy to jest od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy sprzedanej lub ostatniej rzeczy sprzedanej jeżeli dostawa odbywała się częściami albo w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub ostatniej rzeczy sprzedanej jeżeli dostawa odbywała się częściami.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) lub poprzez zalogowanie się na swoje konto klienta na stronie www.tylkotanietapety.pl i postępowania zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) , w zależności od tego jaki sposób komunikowania się z nami Państwo wybiorą.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres O Rety Tapety Ewelina Czemierowska z siedzibą w Białej Podlaskiej,21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 5 z dopiskiem „ Tylko Tanie Tapety” nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponoszą Państwo.

 

Informujemy, że zmuszeni będziemy do odmowy odbioru towaru zwróconego po upływie wskazanego terminu lub towaru , który nie znajduje się w takim samym stanie jak wskazano w niniejszym Regulaminie i w jakim został wydany, to jest wtedy gdy towar – tapety nie będą znajdowały się w oryginalnych opakowaniach .